Rent Tak AB utför takrengöring med miljön i åtanke

Vi använder endast miljögodkända produkter!

Samtliga produkter vi använder är miljögodkända och certifierade för att minimera påverkan på vår gemensamma miljö.